Кампанията „Мога там, искам тук“ е инициирана и се провежда в рамките на компанията „КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП” ЕАД, ЕИК 175138361, която оперира под търговското наименование TELUS International Europe. Пълната информация за условията на Кампанията може да откриете на официалния й уебсайт след нейното стартиране. Изплащането на бонус става само при условията и реда, определен в Бонусната програма на Кампанията. КолПойнт Ню Юръп ЕАД не поема ангажимент, че всеки, който отговаря на условията на Кампанията ще бъде назначен, тъй като ще бъде изготвена индивидуална преценка за всеки един кандидат, с оглед необходимата професионална квалификация и опит за конкретната длъжност.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ НА ТЕЛЕФОН
080018070